Vietos plėtros strategijos kvietimai

Kvietimas Nr. 1  (nuo 2017-04-10 iki 2017-05-10; VPS priemonė „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“ )

Kvietimas Nr. 2  (nuo 2017-12-21 iki 2018-01-29; VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“) 

Kvietimas Nr. 3 (nuo 2017-12-21 iki 2018-01-29; VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“)

Kvietimas Nr. 4 ( nuo 2017-12-21 iki 2018-01-29; VPS priemonė „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ )

Kvietimas Nr. 5  (nuo 2018-04-12 iki 2018-06-14; VPS priemonė „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“) 

Kvietimas Nr. 6  (nuo 2018-04-12 iki 2018-06-04; „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“)

Kvietimas Nr. 7  (nuo 2018-06-15 iki 2018-07-31; VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“)

Kvietimas Nr. 8  (nuo 2018-10-20 iki 2018-12-07 ; VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas “)  NAUJIENA !!!

Kvietimas Nr. 9  (nuo 2018-10-15 iki 2018-12-14  ; VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“) NAUJIENA !!!

Kvietimas Nr. 10  (nuo 2018-10-15 iki 2018-11-15; „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“)  NAUJIENA !!!