Posėdžių protokolai

VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS
2020 m.  
2019 m. Valdybos protokolo išrašas 2019-01-09 d.

Valdybos protokolo išrašas 2019-02-21 d.

Valdybos protokolas 2019-04-01 d.

Valdybos protokolas 2019-05-23 d.

Valdybos protokolas 2019-05-28 d.

Valdybos protokolas 2019-06-06 d.

Valdybos protokolas 2019-07-05 d.

Valdybos protokolas 2019-08-23 d.

Valdybos protokolas 2019-09-13 d.

Valdybos protokolas 2019-10-29 d.

Valdybos protokolas 2019-12-16 d.

2018 m.  

Valdybos protokolo išrašas 2018-01-29 d.   Posėdžio dalyviai

Visuotinio susirinkimo protokolas 2018-03-14 d.  Dalyvių sąrašas

Valdybos protokolas 2018-04-11 d.   Posėdžio dalyviai

Valdybos protokolas 2018-05-09 d.   (elektroninių būdų)

Valdybos protokolas 2018-06-06 d.    (elektroninių būdų)

Valdybos protokolas 2018-08-28 d.    (elektroninių būdų)

Valdybos protokolas 2018-10-03 d. 

Valdybos protokolo išrašas 2018-12-05

2017 m. Valdybos protokolas 2017-01-25 . (elektroninių būdų)

Valdybos protokolas 2017-03-17 Posėdžio dalyviai

Valdybos protokolas 2017-04-05 d.   Posėdžio dalyviai

Visuotinio susirinkimo protokolas 2017-05-24 Posėdžio dalyviai

Valdybos protokolas 2017-10-13 Posėdžio dalyviai

Valdybos protokolas 2017-12-20 d.   Posėdžio dalyviai

2016 m.  

Valdybos protokolas 2016-05-09

Visuotinio susirinkimo protokolas 2016-05-18 Posėdžio dalyviai

Valdybos protokolas 2016-08-29 Posėdžio dalyviai

Valdybos protokolas 2016-10-13 Posėdžio dalyviai

Visuotinio susirinkimo protokolas 2016-11-17 Posėdžio dalyviai

2015 m.  

Valdybos protokolas 2015-01-14

Valdybos protokolas 2015-06-02

Valdybos protokolas 2015-08-04

Visuotinio susirinkimo protokolas 2015-02-10

Visuotinio susirinkimo protokolas 2015-06-19

Visuotinio susirinkimo protokolas 2015-08-07

2014 m. Valdybos protokolas 2014-02-18

Valdybos protokolas 2014-04-21

Valdybos protokolas 2014-05-20

Valdybos protokolas 2014-11-11

Visuotinio susirinkimo protokolas 2014-04-04

 2013 m. Valdybos protokolas 2013-03-22

Valdybos protokolas 2013-06-12

Valdybos protokolas 2013-07-10

Valdybos protokolas 2013-10-30

Valdybos protokolas 2013-12-17

Visuotinio susirinkimo protokolas 2013-01-25

2012 m. Valdybos protokolas 2012-01-17

Valdybos protokolas 2012-05-28

Valdybos protokolas 2012-06-05

Valdybos protokolas 2012-11-30

Visuotinio susirinkimo protokolas 2012-04-03

 2011 m. Valdybos protokolas 2011-03-29

Valdybos protokolas 2011-08-26

Visuotinio susirinkimo protokolas 2011-04-27

2010 m. Valdybos protokolas 2010-02-10

Valdybos protokolas 2010-03-19

Valdybos protokolas 2010-05-18

Valdybos protokolas 2010-09-02

Visuotinio susirinkimo protokolas 2010-02-10

 2009 m. Valdybos protokolas 2009-03-05

Valdybos protokolas 2009-04-06

Valdybos protokolas 2009-06-25

Valdybos protokolas 2009-10-07

Valdybos protokolas 2009-11-23

Visuotinio susirinkimo protokolas 2009-04-29