Posėdžių protokolai

VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS
2009 m. Valdybos protokolas 2009-03-05

Valdybos protokolas 2009-04-06

Valdybos protokolas 2009-06-25

Valdybos protokolas 2009-10-07

Valdybos protokolas 2009-11-23

Visuotinio susirinkimo protokolas 2009-04-29

2010 m. Valdybos protokolas 2010-02-10

Valdybos protokolas 2010-03-19

Valdybos protokolas 2010-05-18

Valdybos protokolas 2010-09-02

Visuotinio susirinkimo protokolas 2010-02-10

2011 m. Valdybos protokolas 2011-03-29

Valdybos protokolas 2011-08-26

Visuotinio susirinkimo protokolas 2011-04-27

2012 m. Valdybos protokolas 2012-01-17

Valdybos protokolas 2012-05-28

Valdybos protokolas 2012-06-05

Valdybos protokolas 2012-11-30

Visuotinio susirinkimo protokolas 2012-04-03

2013 m. Valdybos protokolas 2013-03-22

Valdybos protokolas 2013-06-12

Valdybos protokolas 2013-07-10

Valdybos protokolas 2013-10-30

Valdybos protokolas 2013-12-17

Visuotinio susirinkimo protokolas 2013-01-25

2014 m. Valdybos protokolas 2014-02-18

Valdybos protokolas 2014-04-21

Valdybos protokolas 2014-05-20

Valdybos protokolas 2014-11-11

Visuotinio susirinkimo protokolas 2014-04-04

2015 m. Valdybos protokolas 2015-01-14

Valdybos protokolas 2015-06-02

Valdybos protokolas 2015-08-04

Visuotinio susirinkimo protokolas 2015-02-10

Visuotinio susirinkimo protokolas 2015-06-19

Visuotinio susirinkimo protokolas 2015-08-07

2016 m. Valdybos protokolas 2016-05-09

Visuotinio susirinkimo protokolas 2016-05-18 Posėdžio dalyviai

Valdybos protokolas 2016-08-29 Posėdžio dalyviai

Valdybos protokolas 2016-10-13 Posėdžio dalyviai

Visuotinio susirinkimo protokolas 2016-11-17 Posėdžio dalyviai

2017 m. Valdybos protokolas 2017-01-25 . (elektroninių būdų)

Valdybos protokolas 2017-03-17 Posėdžio dalyviai

Valdybos protokolas 2017-04-05 d.   Posėdžio dalyviai

Visuotinio susirinkimo protokolas 2017-05-24 Posėdžio dalyviai

Valdybos protokolas 2017-10-13 Posėdžio dalyviai

Valdybos protokolas 2017-12-20 d.   Posėdžio dalyviai

2018 m. Valdybos protokolo išrašas 2018-01-29 d.   Posėdžio dalyviai

Visuotinio susirinkimo protokolas 2018-03-14 d.  Dalyvių sąrašas

Valdybos protokolas 2018-04-11 d.   Posėdžio dalyviai

Valdybos protokolas 2018-05-09 d.   (elektroninių būdų)

Valdybos protokolas 2018-06-06 d.    (elektroninių būdų)

Valdybos protokolas 2018-08-28 d.    (elektroninių būdų)

Valdybos protokolas 2018-10-03 d. 

Valdybos protokolo išrašas 2018-12-05

2019 m. Valdybos protokolo išrašas 2019-01-09 d.

.Valdybos protokolo išrašas 2019-02-21 d.