Naujienos

VILNIAUS R. VVG VALDYBOS IR VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDŽIAI

2019 rugsėjo 9, 08:56

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 13 d. 14.00 val. vyks Vilniaus rajono vietos veiklos grupės  vietos projektų atrankos komiteto valdybos posėdis Nr. 7 (Darbotvarkė), 15.00 val. vyks Vilniaus rajono vietos veiklos grupės  vietos projektų atrankos komiteto valdybos posėdis Nr. 8 (Darbotvarkė)...

KVIEČIAME Į NEMOKAMUS MOKYMUS

2019 rugpjūčio 8, 09:09

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakultetas, lyderis apskaitos ir finansų specialistų ruošime, įgyvendina projektą “Žemės ūkio apskaitos, finansų ir melioracijos kompetencijų tobulinimas siekiant žemės ūkio verslo subjektų veiklos efektyvumo ir konkurencingumo didinimo” (Nr. 14PM-KK-18-1-03441-PR001) ir kviečia ūkininkus,...

Vietos projektas „SAU – sąmoningos asmenybės ugdymas“

2019 liepos 31, 18:43

Ką nuveikei per 2019 metų vasarą, gal kur keliavai? Ar leidai laiką savo gimtinei? Gal kažką naujo pažinai? Skubame pasidalinti, kad šią vasarą Juodšilių seniūnijos kaimo bendruomenės vaikai ir jaunimas praleido vasarą prasmingai, aktyviai ir kūrybiškai! Projekto „SAU – sąmoningos...

Vietos projektas „Kultūra turtingi“

2019 liepos 30, 10:24

Asociacija „Hobby Folk“ nuo 2019 m. gegužės mėnesio pradėjo vykdyti vietos projektą „Kultūra turtingi“, finansuotiną pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonę „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų...

KVIETIMŲ NR. 16 IR 17 PRATĘSIMAS

2019 liepos 16, 11:21

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad pratęsti  kvietimai Nr. 16 ir 17 ir kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategiją „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ pagal VPS priemones „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių...

Kyviškių kaimo bendruomenės “Kyvija” projektas „Etninės kultūros savitumo puoselėjimas ir gyventojų aktyvumo skatinimas organizuojant šeimos stovyklas“ pradėtas sėkmingai įgyvendinti

2019 liepos 9, 05:49

Kyviškių kaimo bendruomenė „Kyvija“ sėkmingai startavo įgyvendindama projektą „Etninės kultūros savitumo puoselėjimas ir gyventojų aktyvumo skatinimas organizuojant šeimos stovyklas“, projekto Nr. VILN-LEADER-6B-KJ-6-2-2018. Projekto vertė 19 000 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų (13 212,40 Eur), Lietuvos valstybės...

12345...1020...

NAUJIENŲ PRENUMERATAS