2 KVIETIMO VIETOS PROJEKTŲ IDĖJŲ PATVIRTINIMAS (VVG PAK)

2017-12-05 d. VP atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis