2014-2020 M. VILNIAUS RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL PRIEMONES

2021 26 sausio, 15:21

Statistika sudaryta iš Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos numatytų lėšų ir per šį laikotarpį finansuotų projektų panaudotų lėšų. Iš viso projektai finansuoti pagal 7-ias VPS priemones, trijų priemonių („Ūkio ir verslo plėtra” veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti”, „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas” bei „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas”) lėšos panaudotos 100 procentų. Mažiausiai lėšų panaudota pagal priemonę „Investicija į materialųjį turtą”. Statistiką parengė VRVVG.

2014-2020 VPS lėšų panaudojimas

< Grįžti