Kvietimai

Vietos projektų paraiškų preliminarus kvietimų grafikas

Vietos plėtros strategijos pavadinimas ir priemonės/veiklos srities pavadinimas


Kvietimo laikotarpis

 

Vilniaus rajono vietos veiklos grupės  vietos plėtros strategija 2014-2020 m.

Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra- veiklos sritis: parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėtiKvietimų nebus
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra- veiklos sritis: parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti
Kvietimų nebus
Priemonė: „Investicijos į materialųjį turtą“- veiklos sritis: parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai
Kvietimų nebus
Priemonė: NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra
Kvietimų nebus
Priemonė. Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas
nuo 2023-12-27 iki 2024-02-26
Priemonė: Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas

nuo 2024-04-17 iki 2024-05-17
Priemonė: Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas
Kvietimų nebus

Vilniaus rajono vietos veiklos grupės 2023-2028 metų vietos plėtros strategija

Stipresnio, atsparaus, apjungto (integruoto) ir klestinčio Vilniaus rajono kūrimas
nuo 2024-09-01 iki 2024-09-30
Skatinti integruotą socialinę ir aplinkosaugos plėtra vietos lygmeniu
nuo 2024-09-01 iki 2024-09-30
Puoselėti tradicijas, sveiką gyvenseną ir tarpusavio ryšius
nuo 2024-09-01 iki 2024-09-30
Sumanios bendruomenės kūrimosi skatinimas
nuo 2024-09-01 iki 2024-09-30
Aukštesnės pridėtinės vertės ekonomikos skatinimas
nuo 2024-09-01 iki 2024-09-30

El.paštas Vietos projektų paraiškoms su priedais, pasirašytų kvalifikuotu elektroniniu parašu, teikimui 

 vrvvg.paraiskos@gmail.com 

Kvietimas Nr. 44 (nuo 2024-04-17 iki 2024-05-17; „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“)   Administruojantis Anželika Kerbed (vilniausrvvg@gmail.com, +37068472962)

Kvietimas Nr. 43 (nuo 2023-12-27 iki 2024-02-26); VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“)   Administruojantis Anželika Kerbed (vilniausrvvg@gmail.com, +37068472962)  

Kvietimas Nr. 42 (nuo 2023-06-19 iki 2023-08-18); VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“)   Administruojantis Anželika Kerbed (vilniausrvvg@gmail.com, +37068472962)  

Kvietimas Nr. 41 (nuo 2023-05-18 iki 2023-06-29); VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“)     Administruojantis asmuo Irena Sakson (irena.sakson35@gmail.com, +37061159350) 

Kvietimas Nr. 40 (nuo 2023-03-26 iki 2023-05-25); VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“)   Administruojantis Anželika Kerbed (vilniausrvvg@gmail.com, +37068472962) 

Kvietimas Nr. 39  (nuo 2022-11-10 iki 2022-12-12); VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“)    Administruojantis Anželika Kerbed (vilniausrvvg@gmail.com, +37068472962) 

Kvietimas Nr. 38 (nuo 2022-11-03 iki 2022-12-05 ; VPS priemonė „NVO  socialinio verslo kūrimas ir plėtra“).    Administruojantis asmuo Agnė Jakubickaitė (agne.bumblauskiene@gmail.com, +37063348481) 

Kvietimas Nr. 37 (nuo 2022-11-14 iki 2022-12-15); VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“)   Administruojantis Anželika Kerbed (vilniausrvvg@gmail.com, +37068472962) 

Kvietimas Nr. 36 (nuo 2022-02-14 iki 2022-03-14 ; VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“)    Administruojantis asmuo Irena Sakson (irena.sakson35@gmail.com, +37061159350)

Kvietimas Nr. 35 (nuo 2022-02-14 iki 2022-04-14 ; VPS priemonė „NVO  socialinio verslo kūrimas ir plėtra“).    Administruojantis asmuo Agnė Jakubickaitė (agne.bumblauskiene@gmail.com, +37063348481)

Kvietimas Nr. 34 (nuo 2021-09-27 iki 2021-11-26); VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“)   Administruojantis Anželika Kerbed (vilniausrvvg@gmail.com, +37068472962)

Kvietimas Nr. 33  (uo 2021-02-15 iki 2021-03-22); VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“)    Administruojantis Anželika Kerbed (vilniausrvvg@gmail.com, +37068472962)

Kvietimas Nr. 32 (nuo 2021-02-15 iki 2021-03-22); VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“)  Administruojantis asmuo Agnė Jakubickaitė agne.bumblauskiene@gmail.com, +37063348481

Kvietimas Nr. 31 (nuo 2021-02-15 iki 2021-03-22); VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“)     Administruojantis asmuo Irena Sakson (irena.sakson35@gmail.com, +37061159350)

Kvietimas Nr. 30  (nuo 2020-11-12 iki 2020-12-14 ; VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“)     Administruojantis Anželika Kerbed (vilniausrvvg@gmail.com, +37068472962)

Kvietimas Nr. 29 (nuo 2020-05-21 iki 2020-07-20) ; VPS priemonė „NVO  socialinio verslo kūrimas ir plėtra“)   Administruojantis asmuo Agnė Jakubickaitė (agne.bumblauskiene@gmail.com, +37063348481)

Kvietimas Nr. 28 (nuo 2020-05-21 iki 2020-07-20) ; VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas “)   Administruojantis asmuo Agnė Jakubickaitė (agne.bumblauskiene@gmail.com, +37063348481)

Kvietimas Nr. 27  (nuo 2020-05-21 iki 2020-07-20; VPS priemonė „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“)   Administruojantis Anželika Kerbed (vilniausrvvg@gmail.com, +37068472962)

Kvietimas Nr. 26  (nuo 2020-05-21 iki 2020-07-20; „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“)   Administruojantis Anželika Kerbed (vilniausrvvg@gmail.com, +37068472962)

Kvietimas Nr. 25  (nuo 2020-07-02 iki 2020-07-20 ; VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“)  Administruojantis asmuo Irena Sakson (irena.sakson35@gmail.com, +37061159350)

Kvietimas Nr. 24 (nuo 2020-05-21 iki 2020-06-22; VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“)   Administruojantis asmuo Irena Sakson (irena.sakson35@gmail.com, +37061159350)

Kvietimas Nr. 23 (nuo 2019-11-18 iki 2019-12-23 11:00 val.) ; VPS priemonė „NVO  socialinio verslo kūrimas ir plėtra“   Administruojantis asmuo Agnė Jakubickaitė (agne.bumblauskiene@gmail.com, +37063348481)

Kvietimas Nr. 22 (nuo 2019-11-15 iki 2019-12-23 11:00 val.) ; VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas “)     Administruojantis asmuo Agnė Jakubickaitė (agne.bumblauskiene@gmail.com, +37063348481)

Kvietimas Nr. 21 (nuo 2019-09-23 iki 2019-11-08 14:00 val.) ; VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas “)    Administruojantis asmuo Agnė Jakubickaitė (agne.bumblauskiene@gmail.com, +37063348481)

Kvietimas Nr. 20  (nuo 2019-09-05 iki 2019-10-07 ; VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“)    Administruojantis asmuo Irena Sakson (irena.sakson35@gmail.com, +37061159350)

Kvietimas Nr. 19 (nuo 2019-09-05 iki 2019-10-07; VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“)    Administruojantis asmuo Irena Sakson (irena.sakson35@gmail.com, +37061159350)

Kvietimas Nr. 18  (nuo 2019-06-15 iki 2019-07-15; „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“)   Administruojantis Anželika Kerbed (vilniausrvvg@gmail.com, +37068472962)

Kvietimas Nr. 17 (nuo 2019-06-15 iki 2019-07-26 ; VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas “)    Administruojantis asmuo Agnė Jakubickaitė (agne.bumblauskiene@gmail.com, +37063348481)

Kvietimas Nr. 16 (nuo 2019-06-15 iki 2019-07-26 ; VPS priemonė „NVO  socialinio verslo kūrimas ir plėtra“).     Administruojantis asmuo Agnė Jakubickaitė (agne.bumblauskiene@gmail.com, +37063348481)

Kvietimas Nr. 15  (nuo 2019-04-11 iki 2019-05-20 ; VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“)   Administruojantis asmuo Irena Sakson (irena.sakson35@gmail.com, +37061159350)

Kvietimas Nr. 14 (nuo 2019-04-11 iki 2019-05-20; VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“)    Administruojantis asmuo Irena Sakson (irena.sakson35@gmail.com, +37061159350)

Kvietimas Nr. 13 (nuo 2019-01-23 iki 2019-03-22 ; VPS priemonė „NVO  socialinio verslo kūrimas ir plėtra“).   Administruojantis asmuo Agnė Jakubickaitė (agne.bumblauskiene@gmail.com, +37063348481)

Kvietimas Nr. 12 (nuo 2019-01-02 iki 2019-03-18 ; VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas “)    Administruojantis asmuo Agnė Jakubickaitė (agne.bumblauskiene@gmail.com, +37063348481)

Kvietimas Nr. 11  (nuo 2018-12-17 iki 2019-02-25 ; VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“)    Administruojantis asmuo Irena Sakson (irena.sakson35@gmail.com, +37061159350)

Kvietimas Nr. 10  (nuo 2018-10-15 iki 2018-11-15; „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“)    Administruojantis Anželika Kerbed (vilniausrvvg@gmail.com, +37068472962)

Kvietimas Nr. 9  (nuo 2018-10-15 iki 2018-12-14  ; VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“)   Administruojantis asmuo Irena Sakson (irena.sakson35@gmail.com, +37061159350)

Kvietimas Nr. 8  (nuo 2018-10-20 iki 2018-12-07 ; VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas “)    Administruojantis asmuo Agnė Jakubickaitė (agne.bumblauskiene@gmail.com, +37063348481)

Kvietimas Nr. 7  (nuo 2018-06-15 iki 2018-07-31; VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“)   Administruojantis asmuo Irena Sakson (irena.sakson35@gmail.com, +37061159350)

Kvietimas Nr. 6  (nuo 2018-04-12 iki 2018-06-04; „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“)    Administruojantis Anželika Kerbed (vilniausrvvg@gmail.com, +37068472962)

Kvietimas Nr. 5  (nuo 2018-04-12 iki 2018-06-14; VPS priemonė „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“)   Administruojantis Anželika Kerbed (vilniausrvvg@gmail.com, +37068472962)

Kvietimas Nr. 4 ( nuo 2017-12-21 iki 2018-01-29; VPS priemonė „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ )   Administruojantis Anželika Kerbed (vilniausrvvg@gmail.com, +37068472962)

Kvietimas Nr. 3 (nuo 2017-12-21 iki 2018-01-29; VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“)    Administruojantis asmuo Irena Sakson (irena.sakson35@gmail.com, +37061159350)

Kvietimas Nr. 2  (nuo 2017-12-21 iki 2018-01-29; VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“)     Administruojantis asmuo Irena Sakson (irena.sakson35@gmail.com, +37061159350)

Kvietimas Nr. 1  (nuo 2017-04-10 iki 2017-05-10; VPS priemonė „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“ )    Administruojantis Anželika Kerbed (vilniausrvvg@gmail.com, +37068472962)