37 KV VIETOS PROJEKTO PARAIŠKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS (KOKYBĖS) VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

VIETOS PROJEKTO PARAIŠKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS (KOKYBĖS) VERTINIMO REZULTATŲ SĄRAŠAS

 

VP paraiškų, surinkusių ne mažiau kaip 40 balų, sąrašas

Eil. Nr.  Pareiškėjas Projekto pavadinimas Projekto Nr. Suteikti balai
1. VšĮ „Vilniaus Arkos bendruomenė“ Daugiau galimybių VILN-LEADER-1A-D1-37-3-2022 80
2. Asociacija Šventė visiems Sveikatingumo trasa VILN-LEADER-1A-D1-37-1-2022 70
3. Asociacija „Džiaugsmo dirbtuvės” Naujosios Rėvos edukacinio centro sukūrimas VILN-LEADER-1A-D1-37-2-2022 58