38 KV VIETOS PROJEKTO PARAIŠKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS (KOKYBĖS) VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

VIETOS PROJEKTO PARAIŠKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS (KOKYBĖS) VERTINIMO REZULTATŲ SĄRAŠAS

 

VP paraiškų, surinkusių ne mažiau kaip 40 balų, sąrašas

Eil. Nr.  Pareiškėjas Projekto pavadinimas Projekto Nr. Suteikti balai
1. VšĮ Duku Mozūriškių stovyklavietė VILN-LEADER-6B-DI-38-2-2022

82

2. ASO Kaimo turizmo ir amatų
vystymo centras
Kaimo turizmo ir amatų vystymo
centro verslo pradžia
VILN-LEADER-6B -DI-38-5-2022

80

3. Šatrininkų kaimo bendruomenė Kineziterapija – arčiau namų VILN-LEADER-6B -DI-38-1-2022 77
4. ASO JAUNIMO FOTOKLUBAS Jaunimo fotoklubo verslo pradžia VILN-LEADER-6B -DI-38-4-2022 77

 

Vietos projekto paraiškos, atmestos, nes VPS priemonei įgyvendinti skirtame VPS biudžete nėra likę paramos lėšų

Eil. Nr.  Pareiškėjas Projekto pavadinimas Projekto Nr. Suteikti balai
1. UAB „Print solution group“ Atsakingo socialinio verslo
pradžia
VILN-LEADER-6B -DI38-3-2022

72

2. MB Rengista Paslaugų projekto
įgyvendinimas
VILN-LEADER-6B -DI38-6-2022 52
3. UAB „Dainiaus projektai“ DAINIAUS PROJEKTAI VILN-LEADER-6B -DI38-7-2022 Atsiėmė paraišką