37 KV PARAMOS SKYRIMAS (NMA PAK)

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖA ŪKIO MINISTERIJOS PROJEKTŪ PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS  „LEADER programa“ veiklos sritis „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“,  ATRANKOS KOMITETO POSĖDŽIO SPRENDIMAI

 

Eil. Nr. Sprendimo data Vietos projekto paraiškos Nr. Pareiškėjo vardas, pavardė / pavadinimas  

Siūloma didžiausia paramos suma, Eur

 

Paramos intensyvumas, proc.
Skirti paramą šiems projektams:
1.  2023-06-12  VILN-LEADER-1A-D1-37-1-2022 (NMA Nr. 42VS-PV-22-1-05743-PR001)  Lietuvių liaudies buities, papročių, valgių ir amatų asociacijai „Šventė visiems“  79 989,00 Eur  95
2.  2023-06-30  VILN-LEADER-1A-D1-37-2-2022 (NMA Nr. 42VS-PV-22-1-05744-PR001)  Asociacijai „Džiaugsmo dirbtuvės“  79 996,00 Eur  95