39 KV VIETOS PROJEKTO PARAIŠKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS (KOKYBĖS) VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

 

VIETOS PROJEKTO PARAIŠKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS (KOKYBĖS) VERTINIMO REZULTATŲ SĄRAŠAS

 

VP paraiškų, surinkusių ne mažiau kaip 40 balų, sąrašas

Eil. Nr.  Pareiškėjas Projekto pavadinimas Projekto Nr. Suteikti balai
1. Ąžuolas Žvagulis Žemės ūkio produktų perdirbimas ir realizavimas maisto pramonėje VILN-LEADER-3A-D-39-1-2022

90