39 KV VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ (TINKAMUMAS)

Eil. Nr.  Pareiškėjas Projekto pavadinimas Projekto Nr. Vertinimo rezultatas
1. Ąžuolas Žvagulis Žemės ūkio produktų perdirbimas ir realizavimas maisto pramonėje VILN-LEADER-3A-D-39-1-2022 ATMESTA