Dokumentų formos kvietimams

Kvietimas Nr. 1
Kvietimas Nr. 2 („Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“)
Kvietimas Nr. 3 („Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“)
Kvietimas Nr. 4  („Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir  pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“)
Kietimas Nr. 5 („Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“)
Kvietimas Nr. 6 („Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir  pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“)