Aktyvus laisvalaikis – pažintis su estradine muzika ir menų pristatymas

Vietos projekto vykdytojo pavadinimas

Asociacija „Hobby Folk“

Vietos projekto pavadinimas Nemenčinės bendruomenės tradicijos
Vietos projekto aprašymas Vietos folkloro šokėjų ir vietos choreografų gebėjimų bei kompetencijų tobulinimas, naujų narių į folkloro šokių grupes pritraukimas bei pasirodymų koncerto metu patrauklumo didinimas
Vietos projekto kodas LEADER-10-VILNIUS-01-007
Skirta paramos lėšų suma vietos projektui įgyvendinti 82 240 Lt