Apie mus

2004 m. rugsėjo mėn. 24 d. buvo įregistruota asociacija „Vilniaus rajono vietos veiklos grupė“, kuri užsiėmė  VVG formavimo veikla, pritraukdama visas aktyvias, su kaimo plėtra susijusias vietos organizacijas. Vilniaus rajono vietos veiklos grupė įsikūrė atsižvelgiant į visus LEADER priemonės metodinius reikalavimus ir principus: teritorinio vientisumo, „iš apačios į viršų“, lygiavertiškumo, viešumo, įtraukimo, partnerystės. Vilniaus rajone susiformavo iniciatyvinė grupė, kurią sudarė aktyviausi įvairių kaimo plėtra suinteresuotų organizacijų nariai, norintys dalyvauti įgyvendinant LEADER+ priemonę Vilniaus rajone, tai Zujūnų ir Nemėžio bendruomenės nariai, Vilniaus rajono savivaldybės atstovai, verslo atstovai ir Vilniaus rajono Tarybos nariai. 2004 m. rugsėjo mėn. 2 d. Vilniaus r. savivaldybėje įvyko visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo išrinkti atstovai, deleguojami į VVG valdybą.

Vilniaus rajono vietos veiklos grupės MISIJA

Vilniaus rajono VVG siekia sutelkti atstovaujamos teritorijos kaimo gyventojus, bendruomenės bei kitas nevyriausybines organizacijas ir partnerystėje su vietos valdžia bei verslu kurti patrauklią gyventi kaimo aplinką, užtikrinančią vietos verslo plėtrą, socialinę integraciją ir kraštovaizdžio išsaugojimą.

Vilniaus rajono vietos veiklos grupės TIKSLAS

Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas, skatinant vietos iniciatyvas ir partnerystę.