Posėdžių protokolai

VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS

Valdybos posėdžių ir visuotinių susirinkimų protokolai su dalyvių sąrašais saugomi Vilniaus rajono vietos veiklos grupės biure.

2023 m. Valdybos protokolas 2023-01-26 d.
2022 m. Valdybos protokolas 2022-12-23 d. (elektroninių būdų)

Valdybos protokolas 2022-10-20 d.  (elektroninių būdų)

Valdybos protokolas 2022-08-30 d.

Visuotinio susirinkimo protokolas 2022-05-30 d. (nuotolinis)

Valdybos protokolas 2022-05-04 (nuotolinis)

Valdybos protokolas 2022-03-10 (elektroninių būdų)

Valdybos protokolas 2022-01-21 d.  (nuotolinis)

2021 m. Valdybos protokolas 2021-12-22 d.  (nuotolinis)

Valdybos protokolas 2021-10-26 d. (nuotolinis)

Valdybos protokolas 2021-09-06 d. (nuotolinis)

Visuotinio susirinkimo protokolas 2021-05-14 d. (nuotolinis)

Valdybos protokolas 2021-04-22 d.  (nuotolinis)

Valdybos protokolas 2021-01-29 d. (elektroninių būdų)

2020 m. Valdybos protokolas 2020-02-24 d.

Valdybos protokolas 2020-05-07 d. (elektroninių būdų)

Valdybos protokolas 2020-11-06 d. (elektroninių būdų)

2019 m. Valdybos protokolo išrašas 2019-01-09 d.

Valdybos protokolo išrašas 2019-02-22 d.

Valdybos protokolas 2019-04-01 d.

Valdybos protokolas 2019-05-22 d.

Visuotinio susirinkimo protokolas 2019-05-28 d.

Valdybos protokolas 2019-07-05 d.

Valdybos protokolas 2019-08-23 d.

Valdybos protokolas 2019-09-13 d.

Valdybos protokolas 2019-10-29 d.

Valdybos protokolas 2019-12-16 d.

2018 m.  

Valdybos protokolo išrašas 2018-01-29 d.   Posėdžio dalyviai

Visuotinio susirinkimo protokolas 2018-03-14 d.  Dalyvių sąrašas

Valdybos protokolas 2018-04-11 d.   Posėdžio dalyviai

Valdybos protokolas 2018-05-09 d.   (elektroninių būdų)

Valdybos protokolas 2018-06-06 d.    (elektroninių būdų)

Valdybos protokolas 2018-08-28 d.    (elektroninių būdų)

Valdybos protokolas 2018-10-03 d. 

Valdybos protokolo išrašas 2018-12-05

2017 m. Valdybos protokolas 2017-01-25 . (elektroninių būdų)

Valdybos protokolas 2017-03-17 Posėdžio dalyviai

Valdybos protokolas 2017-04-05 d.   Posėdžio dalyviai

Visuotinio susirinkimo protokolas 2017-05-24 Posėdžio dalyviai

Valdybos protokolas 2017-10-13 Posėdžio dalyviai

Valdybos protokolas 2017-12-20 d.   Posėdžio dalyviai

2016 m.  

Valdybos protokolas 2016-05-09

Visuotinio susirinkimo protokolas 2016-05-18 Posėdžio dalyviai

Valdybos protokolas 2016-08-29 Posėdžio dalyviai

Valdybos protokolas 2016-10-13 Posėdžio dalyviai

Visuotinio susirinkimo protokolas 2016-11-17 Posėdžio dalyviai

2015 m. Valdybos protokolas 2015-01-14

Valdybos protokolas 2015-06-02

Valdybos protokolas 2015-08-04

Visuotinio susirinkimo protokolas 2015-02-10

Visuotinio susirinkimo protokolas 2015-06-19

Visuotinio susirinkimo protokolas 2015-08-07

2014 m. Valdybos protokolas 2014-02-18

Valdybos protokolas 2014-04-21

Valdybos protokolas 2014-05-20

Valdybos protokolas 2014-11-11

Visuotinio susirinkimo protokolas 2014-04-04

 2013 m. Valdybos protokolas 2013-03-22

Valdybos protokolas 2013-06-12

Valdybos protokolas 2013-07-10

Valdybos protokolas 2013-10-30

Valdybos protokolas 2013-12-17

Visuotinio susirinkimo protokolas 2013-01-25

2012 m. Valdybos protokolas 2012-01-17

Valdybos protokolas 2012-05-28

Valdybos protokolas 2012-06-05

Valdybos protokolas 2012-11-30

Visuotinio susirinkimo protokolas 2012-04-03

 2011 m. Valdybos protokolas 2011-03-29

Valdybos protokolas 2011-08-26

Visuotinio susirinkimo protokolas 2011-04-27

2010 m. Valdybos protokolas 2010-02-10

Valdybos protokolas 2010-03-19

Valdybos protokolas 2010-05-18

Valdybos protokolas 2010-09-02

Visuotinio susirinkimo protokolas 2010-02-10

 2009 m. Valdybos protokolas 2009-03-05

Valdybos protokolas 2009-04-06

Valdybos protokolas 2009-06-25

Valdybos protokolas 2009-10-07

Valdybos protokolas 2009-11-23

Visuotinio susirinkimo protokolas 2009-04-29