ATNAUJINTAS 2022 M. KVIETIMŲ GRAFIKAS

2022 7 rugsėjo, 04:34

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad atnaujintas vietos projektų paraiškų kvietimų grafikas.

Kvietimo Nr. Preliminari kvietimo data Strategijos priemonė/veiklos sritis
37

 

2022-11-03 iki

2022-12-12

VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir

partnerystės skatinimas “

38

 

2022-11-03 iki

2022-12-05

VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“
39

 

2022-11-03 iki

2022-12-05

VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ (kodas LEADER-19.2.4) veiklos sritis

„Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“

< Grįžti