DĖMESIO!!! ATŠAUKIAMAS KVIETIMAS NR. 40

2023 23 vasario, 13:35

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad vadovaudamasi Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių pakeitimu (2023-02-17 d. įsakymas Nr. 3D-89) atšaukiamas „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas “ (Nr. LEADER-19.2-SAVA) kvietimas Nr. 40. Informacija apie „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas “ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-5) kvietimo Nr. 40 vietos projektų paraiškų rinkimo terminą ir patikslintus dokumentus bus paskelbta mūsų tinklalapyje po Vilniaus rajono vietos veiklos grupės valdybos sprendimo.

< Grįžti