DĖMESIO!!! KEIČIASI VIETOS PROJEKTŲ DOKUMENTŲ TEIKIMO TVARKA

2022 2 kovo, 07:09

Nuo 2022 m. balandžio 1 dienos keičiasi vietos projektų dokumentų teikimo tvarka nurodyta Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomeninių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėse (keitimas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/32065d60725411ecb2fe9975f8a9e52e).

Nuo š. m. balandžio 1 dienos visi su projektu susiję dokumentai (paraiškos, mokėjimo prašymai, ataskaitos) priimami TIK pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Mokėjimo prašymus, ataskaitas priima VP administruojantys asmenys jų nurodytais kontaktais pagal administruojamus kvietimus.

KVIETIMŲ SĄRAŠAShttps://www.vrvvg.lt/2016-2023-m/vietos-pletros-strategija/  (informacija nuolat atnaujinama).

Naujausių kvietimų kontaktai:

Kvietimas VPS priemonė Administruojantis asmuo Kontaktai
 

35

 

2022-02-14/

2022-03-14

 

„NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“

 

Agnė Jakubickaitė

 

 

agne.bumblauskiene@gmail.com

(+370 633 48481)

https://www.vrvvg.lt/2016-2023-m/vietos-pletros-strategija/

 

36

 

2022-02-14/

2022-03-14

 

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“

 

Irena Sakson

 

irena.sakson35@gmail.com

(+370 611 59350)

https://www.vrvvg.lt/2016-2023-m/vietos-pletros-strategija/

 

Projektų paraiškos, pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, priimamos bendru Vilniaus rajono VVG el. paštu:

Paraiškos su priedais vrvvg.paraiskos@gmail.com

https://www.vrvvg.lt/2016-2023-m/vietos-pletros-strategija/

 

 

SVARBU!!!

Iki 2022 m. balandžio 1 dienos pasirūpinti elektroniniu parašu, norint vykdyti vietos projektus.

Daugiau apie el. parašą: https://marksign.lt/naujiena/kaip-susikurti-elektronini-parasa

< Grįžti