DĖMESIO!!! KVIETIMŲ NUKĖLIMAS!!!

2023 28 vasario, 06:41

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad vadovaudamasi Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių pakeitimu (2023-02-17 d. įsakymas Nr. 3D-89) ir vykdant Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos (toliau-VPS) keitimo procedūras, vietos projektų paraiškų kvietimų datos pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kvietimas Nr. 42) ir VPS priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (kvietimo Nr. 41) nukeliamos vėlesniam laikui. Vietos projektų paraiškų rinkimo terminai bus paskelbti mūsų tinklalapyje po Vilniaus rajono vietos veiklos grupės valdybos sprendimo.

< Grįžti