DĖMESIO! NAUJAS KVIETIMAS

2021 27 rugsėjo, 04:56

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS) priemonę:

Kvietimas Nr. 34 (nuo 2021-09-27 iki 2021-10-29) ; VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas “)

Už kvietimą Nr. 34 atsakingi asmenys:

VPS administratorė Anželika Kerbed, vilniausrvvg@gmail.com, +370 684 72 962,

VPS vadovė Violeta Jankauskienė, violeta.vrvvg@gmail.com, +370 610 45 251.

< Grįžti