Dėmesio! Naujos VRVVG vietos plėtros strategijos rengimo mokymų datos

2022 15 lapkričio, 07:00

NAUJA INFORMACIJA! Skelbiame naujas VRVVG strategijos mokymų datas kultūros, socialinių paslaugų sektorių atstovams bei jaunimui ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms.

Būtina registracija – kviečiame registruotis ir prisijungti prie Vilniaus rajono kaimiškųjų vietovių plėtros vizijos formavimo (REGISTRACIJA – vrvvg.info@gmail.com).

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė baigia įgyvendinti Vilniaus rajono vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategiją ir pradeda rengtis naujam finansavimo periodui, kuris kelia labai daug naujų iššūkių ne tik pačiai Vietos veiklos grupei, bet ir Vilniaus rajone veikiančioms organizacijoms, įstaigoms, verslams ir kitiems kaimo plėtros dalyviams.

Organizuojami mokymai būtini supažindinti tikslines grupes su naujuoju finansavimo periodu (2023-2027 m.), su naujomis finansavimo kryptimis. Mokymų metu bus aptarti praktiniai pavyzdžiai, modeliuojama kiekvienos teritorijos situacija ir plėtros galimybės.

Į mokymus, susijusius su VPS rengimu (mokymai apie 2023-2027 m. ES kaimo plėtros programos priemones, remtinas intervencines kryptis ir naujus plėtros metodus ir modelius) kviečiami 5 skirtingų tikslinių grupių atstovai: kultūros, jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų, socialinės srities, NVO sektoriaus, verslo/ūkio sektoriaus atstovai.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti rengiant 2023-2027 vietos plėtros strategiją. Laukiame Jūsų visų!

 

Mokymų grafikas (Mokymų trukmė – 4 val.)

TIKSLINĖ GRUPĖ

LAPKRIČIO 24 D.

 

9.30 val. – Rudaminos meno mokykla (Gamyklos g. 20 A, Rudamina)

 

14.30 val. – Juodšilių soc. paslg. centras (Draugystės g. 7, Valčiūnai)

 

 

 

Kultūros sektoriaus atstovai

 

Socialinio sektoriaus atstovai

 

LAPKRIČIO 29 D.

 

14 val. – Forvardo mokykla (Lyglaukių g. 38, Paliepių km.)

 

 

Jaunimo ir su  jaunimu dirbančių

organizacijų atstovai

 

  

Naujoji Vilniaus rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija rengiama siekiant gauti paramą kaimo vietovių vietos plėtros strategijai 2023–2027 metams parengti. Vietos plėtros strategija rengiama vadovaujantis bendruomenių inicijuotos vietos plėtros principu.

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė vykdo LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER PROGRAMA“ VEIKLOS SRITIES „PARENGIAMOJI PARAMA“ projektą „Vilniaus rajono vietos veiklos grupės 2024-2027 metų vietos plėtros strategijos rengimas“. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas finansuojamas Lietuvos kaimo plėtros 2023-2027 metų programos lėšomis.

 

 

 

 

< Grįžti