DĖMESIO!!! UŽBAIGTŲ PROJEKTŲ METINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMAS UŽ 2022 METUS

2023 16 kovo, 09:42

Dėmesio! Informuojame, kad pareiškėjai, kurie vykdė Vietos projektus, finansuojamus 2014-2020 m. Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos lėšomis, privalo pateikti užbaigto projekto metinę ataskaitą iki 2023 m. gegužės 1 d. Pasirašytos ir nuskenuotos, arba pasirašytos mobiliuoju parašu, ataskaitos teikiamos el. paštu: vilniausrvvg@gmail.com

VIETOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO GALUTINĖS/METINĖS ATASKAITOS FORMA

PAREIŠKĖJŲ, PRIVALANČIŲ PATEIKTI METINES ATASKAITAS, SĄRAŠAS

< Grįžti