Fizinis aktyvumas ir sportas – sveikatos ir gyvybės šaltinis

Vietos projekto vykdytojo pavadinimas Asociacija „Sužionių bendruomenė“
Vietos projekto pavadinimas Fizinis aktyvumas ir sportas – sveikatos ir gyvybės šaltinis
Vietos projekto aprašymas Bendruomenės narių aktyvumo skatinimas, suteikiant įvairių  sporto ir turistinės veiklos galimybių
Vietos projekto kodas LEADER-10-VILNIUS-01-005
Skirta paramos lėšų suma vietos projektui įgyvendinti 126195 Lt