Įgyvendinti projektai

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Paramos sutartie numeris ir data Paramos suma, Lt
 1. Kaimo plėtros ir žuvininkistės prioriteto priemonės –
„LEADER+ pobūdžio priemonė veiklos sritis „Įgudžių
įgijimas”
2005-04-06 Nr. BPD2004-EZUOGF-4.6.1-01-04/0/0003 12 000,00
 2. Kaimo plėtros ir žuvininkistės prioriteto priemonės –

„LEADER+ pobūdžio priemonė” veiklos srities „Įgūdžių

įgijimas” sektoriaus „Techninė parama kaimo vietovių

studijoms, jų vertinimui, paraiškų paramai gauti ir

integruotų bandomųjų strategijų parengimui, atsižvelgiant

į susijusių gyventojų poreikius, parengtų bandomųjų

strategijų tobulinimui”

 

2007-01-26 Nr. BPD2004-EZUF-4.6.0-06/0024 69 233,00
 3. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės

„Tecninė pagalba” veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas” –

„Teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo galimybės Vilniaus rajono organizacijoms”

 2011-07-29 Nr. 4NT-KV-11-1-0037-PR001  20 000,00
4. Teritorinis bendradarbiavimo projektas  „Medinis kultūros kelias“ 2013-04-26 Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas” priemonės „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas” paramos teritorinio bendradarbiavimo projektui įgyvendinti sutartis Nr. 4TT-KV-12-1-0009-PR0001 

Sutarties keitimas Nr. 1

Sutarties keitimas Nr. 2

Sutarties keitimas Nr. 3

Sutarties keitimas Nr. 4

257 634,00