KETINIMAI PADIDINTI PARAMOS INTENSYVUMĄ IKI 95 PROC. BENDRUOMENINIO IR NVO SOCIALINIO VERSLO VIETOS PROJEKTAMS

2018 17 spalio, 10:02

Šiuo metu galioja nuostata, jog visiems bendruomeninio arba socialinio verslo projektams, įgyvendinamiems pagal Programos 19 priemonės „Leader“ vietos plėtros strategijas, taikomas maksimalus 80 proc. paramos intensyvumas.

2018 m. birželio 21 dienos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto pasėdyje buvo pritarta nuostatai, kad reikėtų padidinti paramos intensyvumą bendruomeninio verslo arba NVO socialinio verslo pobūdžio vietos projektams iki 95 proc. Atitinkamai LR žemės ūkio ministerija pateikė Europos Komisijai  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ pakeitimus, kuriuose numatytas didesnis paramos intensyvumas bendruomeninio verslo arba NVO socialinio verslo pobūdžio vietos projektams.

Gavus Europos Komisijos pritarimą siūlomiems pakeitimams (planuojama dar šiais metais), LR Žemės ūkio ministerija inicijuos pakeitimus Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklėse. Atitinkamai Vilniaus rajono vietos veiklos grupė koreguos Vietos plėtros strategiją.

Remiantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-04-20) 59 punkto nuostatomis, tuo metu galiojantiems bendruomeninio verslo arba NVO socialinio verslo kvietimams galės būti  patikslinti finansavimo sąlygų aprašai ir padidintas paramos intensyvumas bendruomeninio verslo arba NVO socialinio verslo pobūdžio vietos projektams iki 95 proc.

< Grįžti