Konferenciją „Tinklaveika veikia“

2017 15 rugsėjo, 11:56

2017 m. rugsėjo 13-14 dienomis Žemės ūkio ministerija, Lietuvos kaimo tinklas, Vietos veiklos grupių tinklas, Programos LEADER ir žemdirbių mokymo centras  bendrai organizavo konferenciją „Tinklaveika veikia“, kurioje dalyvavo Vilniaus r. Vietos veiklos grupės Vilniaus  rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) pirmininkė Violeta Jankauskienė. Konferencijos tikslas – paskatinti VVG bendradarbiavimą ir įkvėpti vietos veiklos grupes naujiems tarptautiniams projektams.

Renginyje dalyvavo net 200 VVG, kaimo tinklų, vadovaujančiųjų institucijų atstovų iš 13 valstybių: Austrijos, Belgijos, Estijos, Gruzijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lenkijos, Portugalijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos, Vengrijos ir Lietuvos.

Pirmąją dieną dalyviams buvo surengtos išvykos keturiomis kryptimis po vietos veiklos grupių teritorijas:  Vilniaus, Širvintų, Ukmergės, Molėtų, Švenčionių ir Ignalinos rajonus. Vilniaus  rajone buvo pristyti VVG 2007-2013 m.  strategijos paramos lėšomis  Juodšilių seniūnijos kaimų bendruomenės, Nemėžio totorių bendruomenės įgyvendinti projektai, aplankytas Maišiagalos amatų centras, kurio renovacijos dalis taip pat buvo finansuota iš Vilniaus r. VPS lėšų. Šių išvyku metu svečiai susipažino su aktyviai veikiančiomis bendruomenėmis ir sėkmingai įgyvendintais vietos projektais.

Antrają konferencijos dieną plenarinėje sesijoje dalyviai turėjo progą susipažinti su kitų šalių reikalavimais bendradarbiavimo projektams, dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse. Jos metu žemės ūkio ministras Bronius Markauskas Vilniaus r. VVG įteikė padėką už pagalbą organizuojant konferenciją.

Pirmoje plenarinės sesijos dalyje dalyviai klausėsi pranešimų: Europos kaimo plėtros tinklo kontaktų biuro atstovas Peter Toth pristatė LEADER /BIVP bendradarbiavimo svarbą ir pridėtinę vertę kaimiškajai Europai. Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos direktorato atstovas Odd Godal skaitė pranešimą apie regioninio identiteto svarbą. Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja Europos Sąjungos reikalais Modesta Kairytė pristatė pranešimą „BalticLab: tinklaveikos magija“.

Antroje konferencijos plenarinės sesijos dalyje Estijos, Suomijos, Latvijos, Lenkijos, Portugalijos ir Lietuvos atstovai trumpai pristatė pagrindinius bendradarbiavimo projektų reikalavimus savo šalyse.

Pertraukų metu konferencijos dalyviai galėjo bendrauti projektų idėjų zonoje, kur neformalioje aplinkoje turėjo galimybę apsikeisti idėjomis, pasidalyti savo patirtimi. Ypatingas dėmesys skirtas kontaktų užmezgimui ir partnerių paieškai – tam paskirta speciali susitikimų erdvė, taip pat – kontaktų lenta. Visos dalyvaujančios šalys į konferenciją atvyko pasiruošusios dalomosios medžiagos, kad kolegos galėtų detaliau panagrinėti kitų šalių veiklą, o turint noro – susisiekti, pasibaigus konferencijai.

Dvi dienas vykusio renginio metu pristatytos Lietuvos ir kaimyninių šalių patirtys tik patvirtino, kad Europoje sėkmingai įgyvendinami „Leader“ programos projektai teikia dvigubos naudos – tiesiogiai prisideda prie pagerėjusių vietos bendruomenių gyvenimo sąlygų ir suteikia postūmį kitiems imtis iniciatyvos ir gerinti gerbūvį kaimiškose vietovėse.

< Grįžti