KONSULTACIJOS PAREIŠKĖJAMS, KETINANTIEMS TEIKTI PARAIŠKAS!

2018 31 spalio, 10:47

Š. m. spalio 15 d. Vilniaus rajono veiklos grupė paskelbė kvietimą „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus. Plačiau apie kvietimą teikti paraiškas ir galimas veiklas kviečiame skaityti čia.

VRVVG kolektyvas organizuoja konsultacijas būsimiems ir jau pateikusiems paraiškas pareiškėjams. Konsultacijų tikslas – individualiai atsakyti į konkrečius pareiškėjo klausimus dėl paraiškų pildymo ir jų teikimo.

Konsultacijos vyks:

Dėl vietos projektų su intensyvumu 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas susijęs su investicijomis į materialųjį turtą  2018-11-06 d. nuo 9.00 iki 15.00

Dėl vietos projektų su intensyvumu 95 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas susijęs su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą 2018-11-07 d. nuo 9.00 iki 15.00

Atsakingi asmenys:

VPS administratorė Anželika Kerbed, vilniausrvvg@gmail.com,  +370 684 72 962

VPS vadovė Violeta Jankauskienė, violeta.vrvvg@gmail.com, +370 610 45 251.

 

Susitikimai su interesantais vyks VRVVG biure, adresu: Viršuliškių skg. 38, Vilnius.

 

< Grįžti