VVG biuras

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė

Kodas 300056571

 

Asmeninius arba anoniminius pranešimus apie galimos korupcijos, neskaidraus ir nesąžiningo VPS vykdytojos darbuotojų ir (ar) VPS vykdytojos valdymo organų narių veikimo ir (ar) neveikimo atvejus, viešųjų ir privačių interesų konfliktus prašome siųsti el. paštu vilniausrvvg@gmail.com

+370 610 45251

Viršuliškių skg. 38, Vilnius

vilniausrvvg@gmail.com, info.vrvvg@gmail.com