Kviečiame teikti idėjas Sumanaus kaimo strategijai Vilniaus rajone

2024 4 liepos, 09:34

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė 2024 m. balandžio 24 d. organizavo diskusiją Sumanaus kaimo tema, kurios metu buvo pristatyti pagrindiniai sumanaus kaimo vystymosi principai ir LR Žemės ūkio ministerijos finansuojama priemonė „Sumanieji kaimai“, skirta Lietuvos Vietos veiklos grupių strategijoms finansuoti. Kokios tai strategijos?
VVG rengiamos sumanaus kaimo strategijos (toliau – Strategijos) specialusis tikslas – skatinti užimtumo augimą, lyčių lygybę, įskaitant moterų dalyvavimą ūkininkavimo veikloje, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant žiedinę bioekonomiką ir tvarią miškininkystę.
Kompleksinis tikslas – modernizuoti žemės ūkį bei kaimo vietoves puoselėjant žinias, inovacijas bei skaitmenizavimo galimybes ir dalijantis jomis žemės ūkio sektoriuje bei kaimo vietovėse, ir skatinant ūkininkus jomis naudotis, sudarant geresnes galimybes naudotis moksliniais tyrimais, inovacijomis, žinių mainais ir mokymu.
Siekiant parengti sumanaus kaimo strategiją kviečiame visus teikti savo idėjas. Idėjas kviečiame teikti pagal SK gairėse įvardytas temas:
1. sumanios vietos ekonomikos plėtra;
2. įtraukios vietos infrastruktūros ir paslaugų plėtra;
3. bendruomenės sumanumo ugdymas;
4. aplinkos apsauga ir klimato kaitos pokyčių švelninimas.
Sumanau kaimo strategija rengiama 3 sektorių partnerystėje: NVO, verslo ir vietos valdžios, t. y. idėjas ir savo projektus privalės įgyvendinti visų  3 sektorių atstovai.
Pristatymą, kas yra Sumanus kaimas galite rasti čia.
Sumanaus kaimo planą, parengtą VVG tinklo, galite rasti  čia.
Informacija apie Sumanius kaimus („Smart Village“) Europos lygmeniu galite skaityti  Smart Rural Areas – in the 21st Century (smartrural21.eu);  ir Home – Smart Rural 27.
Sumanių kaimų projekto idėjos formą rasite čia.

Projekto idėjos formas prašome siųsti paštu vilniausrvvg@gmail.com 

Idėjos renkamos iki 2024 metų liepos 22 dienos 8:00 val.
Visų idėjų autoriai bus pakviesti pristatyti savo idėją Vilniaus rajono vietos veiklos grupės valdybai ir nariams.

< Grįžti