KVIETIMAI TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2018 12 spalio, 10:36

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS) priemones:

„Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas “) 

Kvietimas Nr. 8  (nuo 2018-10-20 iki 2018-12-07).

Atsakingi asmenys: VPS administratorė Agnė  Bumblauskienė, agne.bumblauskiene@gmail.com, +370 633 48 481 ir VPS vadovė Violeta Jankauskienė, violeta.vrvvg@gmail.com, +370 610 45 251;

 

„Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“) 

Kvietimas Nr. 9  (nuo 2018-10-15 iki 2018-12-14).

Atsakingi asmenys: VPS administratorė Irena Sakson, irena.sakson35@gmail.com ,  +370 611 59 350 ir VPS vadovė Violeta Jankauskienė, violeta.vrvvg@gmail.com, +370 610 45 251;

 

„Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ 

Kvietimas Nr. 10  (nuo 2018-10-15 iki 2018-11-15).

Atsakingi asmenys: VPS administratorė Anželika Kerbed, k.anzelika@gmail.com ,  +370 684 72 962 ir VPS vadovė Violeta Jankauskienė, violeta.vrvvg@gmail.com, +370 610 45 251.

< Grįžti