KVIETIMAI TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2018 16 gruodžio, 19:21

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS) priemones:

„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai”

Kvietimas Nr. 11  (nuo 2018-12-17 iki 2019-01-21).

Atsakingi asmenys: VPS administratorė Anželika Kerbed, k.anzelika@gmail.com ,  +370 684 72 962 ir VPS vadovė Violeta Jankauskienė, violeta.vrvvg@gmail.com, +370 610 45 251.

 

„Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas “) 

Kvietimas Nr. 12  (nuo 2019-01-02 iki 2019-02-25).

Atsakingi asmenys: VPS administratorė Agnė  Bumblauskienė, agne.bumblauskiene@gmail.com, +370 633 48 481 ir VPS vadovė Violeta Jankauskienė, violeta.vrvvg@gmail.com, +370 610 45 251.

 

 

 

< Grįžti