KVIETIMAI TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2021 15 vasario, 12:16

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS) priemones:

Kvietimas Nr. 31 (nuo 22021-02-15 iki 2021-03-22); VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“)

Už kvietimą Nr. 31 atsakingi asmenys: VPS administratorė Irena Sakson, irena.sakson35@gmail.com  +370 611 59350, VPS vadovė Violeta Jankauskienė, violeta.vrvvg@gmail.com, +370 610 45 251.

Kvietimas Nr. 32 (nuo 2021-02-15 iki 2021-03-22) ; VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas “)

Už kvietimą Nr. 32 atsakingi asmenys: VPS administratorė Agnė  Jakubickaitė, agne.bumblauskiene@gmail.com, +370 633 48 481, VPS vadovė Violeta Jankauskienė, violeta.vrvvg@gmail.com, +370 610 45 251.

Kvietimas Nr. 33 (nuo 2021-02-15 iki 2021-03-22) ;VPS priemonė „Investicijos į materialųjį turtą” veiklos sritis „Parama žems ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai”

Už kvietimą Nr. 33 atsakingi asmenys: VPS administratorė Anželika Kerbed, vilniausrvvg@gmail.com, +370 684 72962, VPS vadovė Violeta Jankauskienė, violeta.vrvvg@gmail.com, +370 610 45 251.

 

 

 

< Grįžti