KVIETIMAI TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2022 3 lapkričio, 09:20

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS) priemones:

Kvietimas Nr. 37 (nuo 2022-11-14 iki 2022-12-15); VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“)   Administruojantis asmuo Anželika Kerbed (vilniausrvvg@gmail.com, +37068472962)

Kvietimas Nr. 38 (nuo 2022-11-03 iki 2022-12-05 ; VPS priemonė „NVO  socialinio verslo kūrimas ir plėtra“).    Administruojantis asmuo Agnė Jakubickaitė (agne.bumblauskiene@gmail.com, +37063348481)

Kvietimas Nr. 39  (nuo 2022-11-10 iki 2022-12-12); VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“)    Administruojantis asmuo Anželika Kerbed (vilniausrvvg@gmail.com, +37068472962)

DĖMESIO!!! LABAI SVARBU!!!DĖMESIO!!! LABAI SVARBU!!!DĖMESIO!!! LABAI SVARBU!!!DĖMESIO!!! 

1. Vietos projektų paraiškos priimamos TIK ELEKTRONINIU PAŠTU vrvvg.paraiskos@gmail.com;

2. Dokumentai turi būti pasirašyti saugiu  ELEKTRONINIU PARAŠU;

3. VVG nesiunčia pareiškėjui paklausimų, atmeta paramos paraišką ir neteikia paramos paraiškos svarstyti projektų atrankos komitetui, kai pagal šį kvietimą teikti paraiškas:

  • pateikta paraiška užpildyta ne lietuvių kalba;
  • pateikta paraiška užpildyta netinkamos formos;
  • prie paraiškos nepateiktas verslo planas arba pateiktas netinkamos formos verslo planas;
  • prie paraiškos pateiktas nustatytos formos verslo planas, bet jis neužpildytas arba užpildytas iš dalies;
  • prie paraiškos nepateikti 2 ar daugiau dokumentų, kuriuos privalu pateikti kartu su paraiška.
< Grįžti