Kvietimas Nr. 10  (nuo 2018-10-15 iki 2018-11-15; „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“)