Kvietimas Nr. 11 (nuo 2018-12-17 iki 2019-02-15 ; VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“)