Kvietimas Nr. 12 (nuo 2019-01-02 iki 2019-03-18 ; VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas “)