Kvietimas Nr. 20  (nuo 2019-09-05 iki 2019-10-07 ; VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“)