Kvietimas Nr. 21 (bendras)

DVIDEŠIMT PIRMO KVIETIMO DOKUMENTACIJA
VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS
VIETOS PROJEKTŲ IDĖJŲ PATVIRTINIMAS (VVG PAK protokolas)
Pareiškėjų prašymu pateiktų vietos projektų paraiškų vertinimas sustabdytas. Pareiškėjai atsiėmė paraiškas.