Kvietimas Nr. 21 (nuo 2019-09-23 iki 2019-11-08 14:00 val.) ; VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas “)