Kvietimas Nr. 22 (nuo 2019-11-15 iki 2019-12-23 11:00 val.) ; VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas “)