KVIETIMAS Nr. 24 (nuo 2020-05-21 iki 2020-06-22; VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“)