KVIETIMAS Nr. 26  (nuo 2020-05-21 iki 2020-07-20; „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“)