Kvietimas Nr. 28 (nuo 2020-05-21 iki 2020-07-20) ; VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas “)