Kvietimas Nr. 29 (nuo 2020-05-21 iki 2020-07-20) ; VPS priemonė „NVO  socialinio verslo kūrimas ir plėtra“)