KVIETIMAS NR. 30 (NUO 2020-11-12 IKI 2020-12-14 ; VPS PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIS „PARAMA ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMUI, RINKODARAI IR (ARBA) PLĖTRAI“)