KVIETIMAS Nr. 31 (nuo 2021-02-15 iki 2021-03-22; VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“)