KVIETIMAS NR. 32 (NUO 2021-02-15 IKI 2021-03-22) ; VPS PRIEMONĖ „BENDRUOMENIŲ IR KITŲ PELNO NESIEKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ VERSLUMO IR PARTNERYSTĖS SKATINIMAS “)