KVIETIMAS NR. 33 (NUO 2021-02-15 IKI 2021-03-22 ; VPS PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIS „PARAMA ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMUI, RINKODARAI IR (ARBA) PLĖTRAI“)