Kvietimas Nr. 35 (nuo 2022-02-14 iki 2022-04-14 ; VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“).