Kvietimas Nr. 36 (nuo 2022-02-14 iki 2022-03-14 ; „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos srities: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“)